Дванадесети Национален конгрес по хематология (антекта)

  Уважаеми Дами и Господа,  

  От свое име и от името на Организационния комитет на XII Национален конгрес по хематология, 05 - 08 октомври 2023 г., с огромно удоволствие изказвам благодарност за дейното Ви участие по време на събитието.

  След три трудни години на пандемия, Конгресът се проведе в традиционната си присъствена форма в условията на голям интерес към застъпените в Програмата теми и с изнасяне на сериозна по обем и практическо приложение нова научна информация, добри практики и технологични постижения.

  Задълбочената подготовка и висока лична ангажираност на лекторите към темите от изнесените презентации, както и живият интерес на аудитория отново потвърдиха необходимостта от живите срещи между всички ангажирани със здравето на пациентите лекари, биолози, лаборанти и медицински специалисти.

  За успеха на форума допринесоха както лекторите и участниците, които с готовност споделиха професионален опит и добри практики, така и спонсорите на събитието, към които също изказваме дълбока благодарност.  

  Надявам се и в бъдеще да се радваме на взаимно ползотворно доверие и сътрудничество!

  С уважение,
  Вилия Желязкова
  Управител "ВАСТЕЛС-България"

  Спонсори

  Въведете името или УИН на търсения участник и натиснете бутона "Справка".

  Име:
  УИН:

  ИНСТРУКЦИЯ: Търси се само точно съответствие.
  Моля, въведете или име на участник, или УИН.

  УИН се въвежда изцяло, само с цифри, без други знаци.

  Име се въвежда, като се изписва:
  - името и фамилията на участника;
  - без титли и звания;
  - имената на българските лекари се изписват на кирилица, а на чуждестранните лекари - на латиница;
  - първата буква на имената е главна, а останалите - редовни.

  Примери:
  - доц. д-р Иван Иванов - въвежда се: Иван Иванов
  - Prof. Karl WASSMANN, MD - въвежда се: Karl Wassmann