Конференция „Дни на детската ортопедия и травматология“

  Уважаеми Дами и Господа,

  От името на „ВАСТЕЛС-България“ и лично от името на доц. д-р Венелин Алексиев – Председател Секция по детска ортопедия и травматология, имам удоволствието да изкажа благодарност на всички участници в Конференция „Дни на детската ортопедия и травматология“. Събитието бе осъществено успешно, благодарение на подкрепата, която фирмите спонсори любезно оказаха. На Конференцията участваха над 130 делегати с интереси в областта на детската ортопедия и травматология – лекари, кинезитерапевти, медицински сестри и др., голяма част от които млади специалисти.

  С уважение,
  Вилия Желязкова
  Управител "ВАСТЕЛС-България"

  Спонсори

  Въведете името или УИН на търсения участник и натиснете бутона "Справка".

  Име:
  УИН:

  ИНСТРУКЦИЯ: Търси се само точно съответствие.
  Моля, въведете или име на участник, или УИН.

  УИН се въвежда изцяло, само с цифри, без други знаци.

  Име се въвежда, като се изписва:
  - името и фамилията на участника;
  - без титли и звания;
  - имената на българските лекари се изписват на кирилица, а на чуждестранните лекари - на латиница;
  - първата буква на имената е главна, а останалите - редовни.

  Примери:
  - доц. д-р Иван Иванов - въвежда се: Иван Иванов
  - Prof. Karl WASSMANN, MD - въвежда се: Karl Wassmann