Осми Конгрес по Фармация с международно участие (антетка)

  Уважаеми Дами и Господа,

  От името на „ВАСТЕЛС-България“ и Организационния комитет на VIII-ми Конгрес по фармация с международно участие, 27-30 април 2023г. хотел „Рила“, к.к. Боровец, с огромно удоволствие изказвам благодарност за оказаната подкрепата от страна на фирмите спонсори и за активното участие на всички делегати.

  В Конгреса взеха участие над 350 делегати, като значителен интерес предизвикаха изявени български и чуждестранни лектори с доказан във времето опит.

  Значимостта на събитието се определи от изнесените над 90 орални доклади в две конферентни зали и две постерни сесии, включващи 139 постера, представени в отделна конферентна зала.

  Научният труд на всички автори с орални и постерни презентации бе съхранен в обобщена флаш памет, включваща всички резюмета на Конгреса, регистрирана от Националната библиотека с ISBN номер.

  Надявам се утвърдилата се в годините Научна проява да запази традицията и да продължи да събира на едно място такъв голям брой професионалисти.

  С уважение,
  Вилия Желязкова
  Управител "ВАСТЕЛС-България"

  КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА 1

   

  КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА 2

  Спонсори

  Astellas (снимка) Biokom (снимка) Ewopharma (снимка) KRKA (снимка) Medis (снимка) Mirta Medicus (снимка) MSD (снимка) Novo Nosrdisk (снимка) Phoenix (снимка) Polpharma (снимка) Sidaya Pharma (снимка) Sting_Antibiotic (снимка) Teva (снимка) Valentis (снимка)

  Въведете името или УИН на търсения участник и натиснете бутона "Справка".

  Име:
  УИН:

  ИНСТРУКЦИЯ: Търси се само точно съответствие.
  Моля, въведете или име на участник, или УИН.

  УИН се въвежда изцяло, само с цифри, без други знаци.

  Име се въвежда, като се изписва:
  - името и фамилията на участника;
  - без титли и звания;
  - имената на българските лекари се изписват на кирилица, а на чуждестранните лекари - на латиница;
  - първата буква на имената е главна, а останалите - редовни.

  Примери:
  - доц. д-р Иван Иванов - въвежда се: Иван Иванов
  - Prof. Karl WASSMANN, MD - въвежда се: Karl Wassmann