VII-ми ЕВРОПЕЙСКИ КОНГРЕС ПО ПРЕВЕНЦИЯ ТРАВМИТЕ НА РЪКАТА И VII-ми НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХИРУРГИЯ НА РЪКА-БЪЛГАРИЯ, С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ (антетка)

  Уважаеми Дами и Господа,

  От името на „ВАСТЕЛС-България“ и Организационния комитет на VII-ми ЕВРОПЕЙСКИ КОНГРЕС ПО ПРЕВЕНЦИЯ ТРАВМИТЕ НА РЪКАТА И VII-ми НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХИРУРГИЯ НА РЪКА, 19-22 октомври 2023г., Гранд Хотел Пловдив, изказвам благодарност за оказаната подкрепата от страна на фирмите спонсори и за активното участие на всички делегати.
  В Конгреса взеха участие над 170 делегати от 12 държави, от 3 континента.  Иновативната тематика на Научната програма и  високо стойностните лекции  определиха подчертания интерес на делегатите и постоянното им присъствие в конферентна зала през всичките дни. Допълнителна стойност на този форум добавиха провеждането на три броя workshop занимания, включени в Научната програма на Конгреса, състояли се в отделна зала.

  С уважение,
  Вилия Желязкова
  Управител "ВАСТЕЛС-България"

  Спонсори

  BTL Daris Ditomed Ecos medica Helmed Mateos group Medicard MTI Orthoprime Os implants RSR Valentis

  Въведете името или УИН на търсения участник и натиснете бутона "Справка".

  Име:
  УИН:

  ИНСТРУКЦИЯ: Търси се само точно съответствие.
  Моля, въведете или име на участник, или УИН.

  УИН се въвежда изцяло, само с цифри, без други знаци.

  Име се въвежда, като се изписва:
  - името и фамилията на участника;
  - без титли и звания;
  - имената на българските лекари се изписват на кирилица, а на чуждестранните лекари - на латиница;
  - първата буква на имената е главна, а останалите - редовни.

  Примери:
  - доц. д-р Иван Иванов - въвежда се: Иван Иванов
  - Prof. Karl WASSMANN, MD - въвежда се: Karl Wassmann