XVI-та Конференция на БААСТ и XIII-ти Международен годишен симпозиум на БОТА (антетка)

  Уважаеми Дами и Господа,

  От свое име и лично от името на д-р Петьо Братоев, Председател на БААСТ, с огромно удоволствие изказвам благодарност на всички лектори, модератори, гости, делегати и фирми спонсори за участието им в XVI-та Конференция на БААСТ и XIII-ти Международен годишен симпозиум на БОТА, 18-20 май 2023 г.

  Надявам се и в бъдеще да се радваме на взаимно ползотворно доверие и сътрудничество.

  С уважение,
  Вилия Желязкова
  Управител "ВАСТЕЛС-България"

  Програма

  Programa

  Спонсори

  Въведете името или УИН на търсения участник и натиснете бутона "Справка".

  Име:
  УИН:

  ИНСТРУКЦИЯ: Търси се само точно съответствие.
  Моля, въведете или име на участник, или УИН.

  УИН се въвежда изцяло, само с цифри, без други знаци.

  Име се въвежда, като се изписва:
  - името и фамилията на участника;
  - без титли и звания;
  - имената на българските лекари се изписват на кирилица, а на чуждестранните лекари - на латиница;
  - първата буква на имената е главна, а останалите - редовни.

  Примери:
  - доц. д-р Иван Иванов - въвежда се: Иван Иванов
  - Prof. Karl WASSMANN, MD - въвежда се: Karl Wassmann