XVII-ти Обучителен Курс по ултразвук в акушерството и гинекологията с международно участие (антетка)

  Уважаеми Дами и Господа,

  От свое име и от името на Организационния комитет на XVII Обучителен курс по ултразвук в акушерството и гинекологията с международно участие, 10 - 12 ноември 2023 г., с огромно удоволствие изказвам благодарност на всички лектори, модератори, делегати и фирми спонсори, участвали на събитието.

  Научната програма обичайно засегна изчерпателния спектър от теми, вълнуващи професионалистите в тази сфера, а авторитетното участие на водещи специалисти от България и чужбина, както и проведените демонстрации "на живо" на актуални диагностични методи и ехографска апаратура, допринесоха съществено за открояването и налагането на добри практики и стандарти на работа.

  Тази година присъстваха над 210 участници, голямата част от които лекари и специализанти.

  Съществен принос за полезността на събитието и за успешното му организиране и осъществяване имат фирмите спонсори на курса, за което специално им изказваме благодарност.

  Надявам се и в бъдеще да се радваме на взаимно ползотворно доверие и сътрудничество!

  С уважение,
  Вилия Желязкова
  Управител "ВАСТЕЛС-България"

  Спонсори

  Въведете името или УИН на търсения участник и натиснете бутона "Справка".

  Име:
  УИН:

  ИНСТРУКЦИЯ: Търси се само точно съответствие.
  Моля, въведете или име на участник, или УИН.

  УИН се въвежда изцяло, само с цифри, без други знаци.

  Име се въвежда, като се изписва:
  - името и фамилията на участника;
  - без титли и звания;
  - имената на българските лекари се изписват на кирилица, а на чуждестранните лекари - на латиница;
  - първата буква на имената е главна, а останалите - редовни.

  Примери:
  - доц. д-р Иван Иванов - въвежда се: Иван Иванов
  - Prof. Karl WASSMANN, MD - въвежда се: Karl Wassmann