XXIV НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПЕДИАТРИ И ОПЛ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ" (антетка)

  Уважаеми Дами и Господа,

  От името на Организационния комитет и лично от името на проф. д-р Пенка Переновска - Председател на Организационния комитет на XXIV Национална Конференция за педиатри и ОПЛ с международно участие: „Децата на България“, 05-07 май 2023 г., с огромно удоволствие изказвам благодарност за подкрепата и участието на всички лектори, модератори, гости, участници с постер, делегати и фирми спонсори на Конференцията, които допринесоха за успешното осъществяване и провеждане на това значимо научно събитие.

  Този уважаван научен форум традиционно дава възможност за представяне на най-актуалната информация и постижения в диагностиката и лечението на детските болести и провеждането му за 24-ти път свидетелства за утвърдения му авторитет сред педиатричната общност.

  В Конференцията участваха повече от 580 участници – лектори, гости, педиатри, общо практикуващи лекари, професионалисти по здравни грижи от цялата страна, служители на фирми.

  Надявам се и в бъдеще да се радваме на взаимно ползотворно доверие и сътрудничество.

  С уважение,
  Вилия Желязкова
  Управител "ВАСТЕЛС-България"

  Спонсори

    

          

  Въведете името или УИН на търсения участник и натиснете бутона "Справка".

  Име:
  УИН:

  ИНСТРУКЦИЯ: Търси се само точно съответствие.
  Моля, въведете или име на участник, или УИН.

  УИН се въвежда изцяло, само с цифри, без други знаци.

  Име се въвежда, като се изписва:
  - името и фамилията на участника;
  - без титли и звания;
  - имената на българските лекари се изписват на кирилица, а на чуждестранните лекари - на латиница;
  - първата буква на имената е главна, а останалите - редовни.

  Примери:
  - доц. д-р Иван Иванов - въвежда се: Иван Иванов
  - Prof. Karl WASSMANN, MD - въвежда се: Karl Wassmann