XXV Национална гинекологична конференция с международно участие (антетка)

  Уважаеми Дами и Господа,
  От свое име, лично от името на проф. д-р Асен Николов и от името на Организационния комитет на XXV Национална гинекологична конференция с международно участие, 23 - 26 март 2023, хотел „Рила“, к.к. Боровец, с огромно удоволствие изказвам благодарност за Вашето активно участие по време на събитието.
  В Конференцията участваха над 500 участници, като присъствието на изявени български и чуждестранни лектори предопредели подчертано високата посещаемост на научните сесии. Проявеният засилен интерес както от страна на лекарите, така и от страна на фирмите спонсори е доказателство за значимостта на събитието.

  С уважение,
  Вилия Желязкова
  Управител "ВАСТЕЛС-България"

                                                        

                                                                                                                        

  Спонсори

                                                                                                                                                                 

      

  Въведете името или УИН на търсения участник и натиснете бутона "Справка".

  Име:
  УИН:

  ИНСТРУКЦИЯ: Търси се само точно съответствие.
  Моля, въведете или име на участник, или УИН.

  УИН се въвежда изцяло, само с цифри, без други знаци.

  Име се въвежда, като се изписва:
  - името и фамилията на участника;
  - без титли и звания;
  - имената на българските лекари се изписват на кирилица, а на чуждестранните лекари - на латиница;
  - първата буква на имената е главна, а останалите - редовни.

  Примери:
  - доц. д-р Иван Иванов - въвежда се: Иван Иванов
  - Prof. Karl WASSMANN, MD - въвежда се: Karl Wassmann