XXVI-та Конференция "Дни на Българската ортопедия и травматология" (антетка)

  Уважаеми Дами и Господа,
  От името на Организационния комитет и лично от името на доц. д-р Калин Михов, Председател на Организационния комитет на XXVI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДНИ НА БЪЛГАРСКАТА ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ“, 28 - 30 септември 2023 г., Международен Панаир Пловдив, с огромно удоволствие изказвам благодарност към всички участници в това значимо научно събитие.

  През годините Конференцията се утвърди като място за срещи и обмяна на опит на всички специалисти в областта на ортопедията и травматологията. Тази година Конференцията беше проследена с голям интерес от над 480 делегати – специалисти по ортопедия и травматология, специализанти, медицински сестри, физиотерапевти, кинезитерапевти и рехабилитатори, студенти и служители на фирми.

  Научната програма представи разнообразни и иновативни сесии с ключови тенденции в областта, презентирани от водещи национални специалисти. Интерес за практикуващите професията породи участието на водещи международни експерти и споделянето на практики успешни в чужбина, което е от голяма полза за българските пациенти.

  С уважение,
  Вилия Желязкова
  Управител „ВАСТЕЛС-България"

  Спонсори

  Въведете името или УИН на търсения участник и натиснете бутона "Справка".

  Име:
  УИН:

  ИНСТРУКЦИЯ: Търси се само точно съответствие.
  Моля, въведете или име на участник, или УИН.

  УИН се въвежда изцяло, само с цифри, без други знаци.

  Име се въвежда, като се изписва:
  - името и фамилията на участника;
  - без титли и звания;
  - имената на българските лекари се изписват на кирилица, а на чуждестранните лекари - на латиница;
  - първата буква на имената е главна, а останалите - редовни.

  Примери:
  - доц. д-р Иван Иванов - въвежда се: Иван Иванов
  - Prof. Karl WASSMANN, MD - въвежда се: Karl Wassmann