XXIV НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО СТЕРИЛИТЕТ И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

  Уважаеми Дами и Господа,

  XXIV Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно участие ще се проведе в периода от 06 до 09 април 2023 г., в к.к. Боровец, хотел "Рила".

  Конгресът ще се проведе в традиционната си присъствена форма при спазване на всички действащи към момента на неговото протичане противоепидемични мерки и държавни рестрикции.

  Непосредствено преди Официалното откриване на Конгреса на 6 април между 16:00 и 18:30 часа ще се проведе Предконгресен курс за акушерки и медицински стестри. Всички желаещи да участват в Предконгресния курс акушерки и медицински сестри са освободени от такса участие и при необходимост, след заявяване на участие, могат да използват организиран специално за тях транспорт от София до хотел "Рила" с пристигане преди старта на Предконгресния курс и обратно до София след неговото приключване.
  За заявяване на участие в Предконгресния курс, моля пишете на e-mail: events@wasteels.bg или попълнете електронния формуляр за участие от бутона "Регистрация делегати" с коментар в полето "забелележка" че желаете да използвате организирания транспорт на 06 април.

   

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ

  Студентите и специализантите от България до 35 г. възраст са освободени от заплащане на такса участие след представяне на документ, удостоворяващ техния статут (студентска или специализантска книжка), като студентите имат възможност да използват организирания за тях транспорт на 07 април и на 08 април (отпътуване от София за хотел "Рила" с пристигане преди старта на Научната програма и връщане обратно до София в същия ден след приключване на Научната програма). Всички участници ще получат достъп до научните сесии и съпътстващите ги кафе паузи, до изложение фирми спонсори, делегатски материали и електронно удостоверение за участие.

  При полъване на формуляр "Регистрация делегати", студентите е необходимо в поле "забележка" да отбележат желанието си да използват организирания транспорт.

   

  1. Организатори на XXIV Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве:

  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО СТЕРИЛИТЕТ И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ /БАСРЗ/

  Организационен комитет:
  Председател: 
  проф. д-р И. Димова, дм 
  Зам. председател: проф. д-р А. Щерев, дм
  Зам. председател: доц. д-р М. Юнакова, мд
  Членове: проф. д-р Е. Ковачев, дмн, проф. д-р С. Кюркчиев, дмн, доц. Т. Милачич, дб
  Гл. редактор сп. "Репродуктивно здраве": проф. д-р Т. Тимева, дм
  Организационен секретар: З. Величкова
  телeфон: 0887 36 09 86
  e-mail: info@basrh.org

  Официален агент на Kонгреса: „ВАСТЕЛС-България”
  гр. София 1612, бул. “Акад. Иван Гешов” 44
  телефон: 02/931-06-36, 02/831-90-49; 02/931-11-17;
  e-mail: events@wasteels.bg
  website: www.wasteels.bg
   

  2. Важни дати на XXIV Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве:

  Срок за заявяване на участие от делегати и служители фирми спонсори, които желаят да им бъде резервирано хотелско настаняване в хотел "Рила" до 03 февруари 2023 г.
  Начало на регистрацията за делегати, които няма да заявяват хотелско настаняване в хотел "Рила" от 03 февруари 2023 г.
  Краен срок за подаване на абстракти на e-mail 
  ivanka.i.dimova@gmail.com, stanimirkyurkchiev@gmail.com
  до 15 февруари 2023 г.
  Краен срок за подаване на статии за списание "Репродущтивно здраве" на e-mail  
  ttimeva@yahoo.com, zdravka.velichkova@gmail.com
  до 20 февруари 2023 г.

  Ранна регистрация за участие в XXIV Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве

  до 01 март 2023 г.

  Междинна регистрация за участие в XXIV Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве

  от 02 март до 20 март 2023 г.

  Регистрация "На място" за участие в XXIV Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве

  след 20 март 2023 г.

  Официално откриване на Конгреса

  06 април 2023 г.
  Вечеря "Добре дошли" 06 април 2023 г.

  Официално закриване на Конгреса

  08 април 2023 г.

   

  3. Официални езици на Конгреса:

  Български език и Английски език

  По време на Конгреса е осигурен симултанен превод от и на английски език.

   

  4. Основни теми и лектори на XXIV Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве:

  Потвърдили участие чуждестранни лектори: Prof. Alireza Fazeli – Великобритания, Dr. Paul Pirtea – Франция, Prof. Dr. Panagiotis Drakopoulos – Гърция; Marina Loid – Естония, Prof. Danilo Cimadomo – Италия, Prof. Dr. George Pados – Гърция, Prof. Björn Heindryckx – Белгия и Dr. Hakan Kadir Yelke – Турция.

   

  5. Акредитация:

  БЛС Акредитация: Всеки лекар - участник в XXIV Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с редовно членство в БЛС ще получи електронно Удостоверение за участие с кредитни точки от БЛС.

   

  6. Изисквания за участие в Научната програма на XXIV Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве – публикации и постери:

  Изисквания за абстракти:

  Абстрактите трябва да се изпратят като прикачен файл на Microsoft Word (до 300 думи), постерите като прикачен файл на Power Point (до 3-4 слайда), чрез електронна поща на адрес: ivanka.i.dimova@gmail.com,  stanimirkyurkchiev@gmail.com. Абстрактите трябва да съдържат заглавие, имена на автори, институция, държава и адрес за кореспонденция. Те трябва да имат следните раздели: цели, материали и методи, резултати и заключения, но без фигури и таблици. Одобрените участници за постери или презентации ще бъдат информирани в двуседмичен срок на електронния адрес, от който са изпратени съответните документи. Абстрактите и постерите трябва да бъдат представени на български и английски език.

  Краен срок за изпращане на абстрактите – 15 февруари 2023 г.
   

  7. Заявки за участие на XXIV Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно участие могат да направени:

   

  8. Регистрационен процес за участие в Предконгресен курс за акушерки и медицински сестри:

  Регистрацията на делегатите на Предконгресния курс на място в хотел ”Рила” ще започне в 15:00 ч. на 06 април 2023 г. на Регистрационното бюро на ВАСТЕЛС.

   

  9. Регистрационен процес за участие в XXIV Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве:

  Регистрацията на делегатите на място в хотел ”Рила” за получаване на всички делегатски материали и ще започне в 18:00 ч. на 06 април 2023 г. на Регистрационното бюро на ВАСТЕЛС.

  Фирмата организатор се ангажира за оказване на пълно съдействие на делегатите по време на Конгреса:

  • Регистрация на делегатите;

  • Настаняване;

  • Предоставяне на делегатски материали;

  • Предоставяне на сертификати за участие;

  • Обща информация и координация.
    

  Заповядайте в хотел "Рила”!

   

  Уважаеми Дами и Господа,

  При интерес за участие със спонсорски пакет в XXIV Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно участие е необходимо да заявите писмено желанието си на мейла на ВАСТЕЛС – България ЕООД – events@wasteels.bg, след което ще Ви бъде предоставена цялостна информация и указания за всички детайли и условия, касаещи участието на Вашата фирма и на фирмените представители за периода на Конгреса.

  ЛИЧНИ ДАННИ

  На Английски език
  На Английски език
  На Английски език
  На Английски език
  (Фактура се издава на фирмата или на лицето, извършило плащането.)

   

  ТАКСА УЧАСТИЕ - ДЕЛЕГАТИ За желаещи
  да им бъдат
  резервирани
  нощувки в х-л
  „Рила“
  Обща регистрация за участие на делегати,
  които няма да използват хотелско настаняване
  в х-л „Рила“
  Регистрация
  до 03 февруари
  2023 г.
  Ранна такса
  до 01 март
  2023 г.

  Междинна
  такса от 02
  март до 20
  март 2023 г.

  Регистрация
  „На място“
  след 20 март
  2023 г.
  Делегати членове на БАСРЗ, заплатили членски внос за 2023 г. 40 лева 40 лева 120 лева 250 лева
  Делегати до 35 години – НЕчленове на БАСРЗ 40 лева 40 лева 160 лева 250 лева
  Делегати над 35 години – НЕчленове на БАСРЗ 180 лева 180 лева 220 лева 270 лева

   

   

  Таксата за участие на делегати включва:

   

      • достъп до научни сесии и научни прояви;
      • достъп до изложение фирми спонсори;
      • делегатски материали;
      • участие в кафе паузи;
      • участие във Вечеря „Добре дошли“ на 06 април;
      • електронно удостоверение за участие с кредитни точки от БЛС.

   Таксата за участие на делегати НЕ включва:

   

      • хотелско настаняване;
      • участие в Официалната вечеря на блок маса
  с включени напитки на 08 април 2023 г. – доплащане 25 лева за делегати с хотелско настаняване в хотел „Рила“ на 08 април и 65 лева за делегати без настаняване в хотел „Рила“

  • Делегати – специализанти (от България), до 35 години – не заплащат такса участие. При подаване на заявка за участие е необходимо да изпратят копие на документ за специализация или писмо от ръководителя на специализацията.

  • Посочените цени са крайни с включен ДДС, чл. 86 ал. 1 ПП на ЗДДС

   

  25 лева за делегати с хотелско настаняване в хотел „Рила“ на 08 април и 65 лева за делегати без настаняване в хотел „Рила“

   

  ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ Единична стая Двойна стая Цената включва:
  HB HB

  Хотел Рила 4*

  *настаняване след
  15:00 часа;
  *освобождаване преди 12:00 часа.

  Стая signature/superior
  242 лева
  Стая signature/superior
  300 лева
  нощувка, закуска, вечеря на блок маса, паркинг, застраховка, туристическа такса
  Доплащане за изглед „писти“: 20 лева/стая/нощувка
  Всички делегати, които желаят да използват хотелско настаняване в хотел „Рила“ трябва да се регистрират и да заплатят пълната стойност на нощувките до 03 февруари 2023 г.
  След тази дата хотелско настаняване в хотел „Рила“ ще се предлага в зависимост от наличие или не на свободни стаи към момента.
  Посочените цени са крайни с включен ДДС, чл. 86 ал. 1 ПП на ЗДДС

   

   - При липса на специални изисквания за храненето, изберете стандартно меню.
  - При хранителни изисквания или проблеми, моля изберете специална диета и дайте допълнителни насоки.

  ЗАПЛАЩАНЕ И АНУЛАЦИИ

  • Потвърждение на Вашата заявка за участие и хотелско настаняване ще получите до 5 работни дни от датата на изпращане на Вашата заявка. В случай, че не получите потвърждение до 5 работни дни, че е приета и обработена Вашата заявка, моля да се свържете с фирмата организатор на Конгреса на телефон:
   02 931 11 17 или мобилен телефон: 0884 282 006 – Валентина Игнатова.
  • Всички заявени резервации са валидни 5 работни дни, през който период трябва да бъде осъществено реалното им заплащане. При неспазване на това условие, резервацията се анулира без предупреждение от страна на организатора. При заявка на анулации до 03 февруари 2023 г. включително, се възстановява пълната сума по плащането. При желание за частични или пълни анулации от 04 февруари 2023 г. - суми за хотелско настаняване не се възстановяват, суми за регистрационни такси се възстановяват до 01 март 2023 г. При банков превод, банковите такси са за сметка на наредителя на сумата.
  • „ВАСТЕЛС-България“, като организатор на Конференцията и регистриран администратор на лични данни, е длъжна и се ангажира, да предприеме необходимите технически, и организационни мерки, за да защити вашите лични данни от нерегламентирано използване, спазвайки Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни. Повече информация относно събирането, съхранението и обработката на Вашите данни може да откриете тук: https://wasteels.bg/sites/default/files/vvedenie-2.pdf .

   

  Моля, отбележете на банковия документ:

  1. Вашето име 2. XXIV Конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве 3. За какво плащате

   

  ИЗЛОЖБЕНИ ПЛОЩИ
  Конферентен център, хотел "Рила", к.к. Боровец

  к.к. Боровец, хотел "Рила"