XXV Национална гинекологична конференция (антетка)

  Уважаеми Дами и Господа,

  XXV Национална гинекологична конференция ще се проведе в периода 23-26 март 2023 г. в хотел „Рила“, к.к. Боровец.

  1. ОРГАНИЗАТОР:

  БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

  http://www.bsobgyn.com/

  2. Организационен комитет:

  Председател: проф. д-р Асен Николов

  Зам. председатели: проф. д-р Григор Горчев, проф. д-р Емил Ковачев

  Секретар: д-р Светлозар Славов

  Членове: д-р Георги Златков, д-р Цветелина Попова, д-р Ина Гьошева

  3. Важни дати:

  Активност Дата

   Ранна регистрация на фирми спонсори в Конференцията

   до 25 януари 2023 г.

  Късна регистрация на фирми спонсори в Конференцията  от 26 януари 2023 г.
   до запълване на изложбените площи и/или презентационното време

  Ранна регистрация на делегати в Конференцията

   до 25 януари 2023 г.
  Късна регистрация на делегати в Конференцията от 26 януари 2023 г. до 15 март 2023 г.
  Регистрация на място от 16 март 2023 г. и на място
  Откриване на Конференцията 23 март 2023 г. /четвъртък/
   Зала "Рила"
  Вечеря "Добре дошли" 23 март 2023 г. /четвъртък/
   Ресторант "Сезони"
  Официална вечеря

   24 март 2023 г. /петък/
   Ресторант "Сезони" и Ресторант "Les Arcs"

  4. Официален език:

  Български език. По време на Конференцията няма осигурен симултанен превод.

  5. Участие в Научната програма:

  При желание за участие в Научната програма с пленарна лекция/презентация/постер, моля да изпратите заглавието на следния   
  e-mail: 
  ag.kongres@gmail.com
  Краен срок за изпращане на заглавията на пленарна лекция/презентация/постер - 25 януари 2023 г.

  Видове участие:

  • с пленарна лекция: 20 мин.;
  • с презентация: 10 мин.;
  • дискусия: 2 мин., включена в презентационното време на всяка пленарна лекция или презентация;
  • с постер: размери 60 х 90 см. /портретен формат/.

   6. Акредитация:

  Всеки участник в мероприятието ще получи Сертификат за участие с фиксирани кредитни точки от БЛС.
  Кредитните точки се определят от БЛС в съответствие на научната програма на форума. 

  7. Заявки за участие могат да се правят чрез:

  Моля да вписвате Вашите данни за обратна връзка (телефони и/или e-mail), както и необходимите данни (фирмени или лични) за издаване на фактура.

  Всички участници е необходимо да заявят и съответно заплатят своето участие предварително на фирмата-организатор.

  Регистрацията на участниците на място ще бъде в хотел "Рила" и ще започне в 18:00 ч. на 23 март 2023 г. на Регистрационното бюро на ВАСТЕЛС-България.
  Фирмата-организатор се ангажира с оказване на пълно съдействие на участниците по време на Конференцията:

  •     Регистрация на участниците;
  •     Предоставяне на материали на Конференцията;
  •     Предоставяне на информация за сертификатите за участие от БЛС;
  •     Обща информация и координация.

  8. Заплащане и анулации:

  Банкова сметка за плащане на членски внос за 2023 г., хотелско настаняване и такса регистрация в лева:
  ВАСТЕЛС- България ЕООД
  Разплащателна сметка: IBAN BG82 RZBB 9155 4037 7528 00, код: RZBBBGSF

  Всички заявени резервации са валидни 5 работни дни, през който период трябва да бъде осъществено реалното им заплащане. При неспазване на това условие, резервацията се анулира без предупреждение от страна на организатора.
  При заявка на анулации на хотелско настаняване и/или такса регистрация до 25 януари 2023 г. включително, се възстановява пълната сума по плащането. При частични или пълни анулации от 26 януари 2023 г. – суми не се възстановяват.
  При банков превод банковите такси са за сметка на наредителя на сумата.

  Заповядайте в хотел "Рила"!

  Уважаеми Дами и Господа,

  При интерес за участие със спонсорски пакет в XXV НАЦИОНАЛНА ГИНЕКОЛОГИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, 23-26 март 2023 г. е необходимо да заявите писмено желанието си на мейла на ВАСТЕЛС – България ЕООД – events@wasteels.bg, след което ще Ви бъде предоставена цялостна информация и указания за всички детайли и условия, касаещи участието на Вашата фирма и на фирмените представители за периода на Конференцията.

   

  Всички изложбени щандове са вече резервирани.

  ХОТЕЛ "РИЛА", К.К. БОРОВЕЦ