XLI НАЦИОНАЛНА АКУШЕРСКА КОНФЕРЕНЦИЯ (антетка)

  Уважаеми Дами и Господа,

  XLI Национална акушерска конференция и XVIII Национална конференция на акушерките ще се проведат в периода 13-16 юни 2024 г. в хотел „Ривиера Бийч“, Ваканционен клуб „Ривиера", к.к. Златни пясъци. Контингентът от стаи в к.к. Ривиера - в хотел "Ривиера Бийч" и хотел "Нимфа", е изчерпан.

  1. ОРГАНИЗАТОР:

  БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

  http://www.bsobgyn.com/

   

  2. ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

  Председател: проф. д-р Асен Николов

  Зам. председатели: акад. д-р Григор Горчев, проф. д-р Емил Ковачев

  Секретар: д-р Светлозар Славов

  Членове: д-р Георги Златков, д-р Цветелина Попова, д-р Ина Гьошева

   

  3. ВАЖНИ ДАТИ:

  Активност Дата
  Ранна регистрация на фирми спонсори в Конференцията  до 25 април 2024 г.
  Късна регистрация на фирми спонсори в Конференцията  от 26 април 2024 г.
   до запълване на изложбените площи и/или презентационното време
  Ранна регистрация на делегати в Конференцията  до 25 април 2024 г.
  Късна регистрация на делегати в Конференцията от 26 април 2024 г. до 06 юни 2024 г.
  Регистрация на място от 07 юни 2024 г. и на място
  Откриване на Конференцията 13 юни 2024 г. /четвъртък/
   Зала "Ривиера"
  Официална вечеря  14 юни 2024 г. /петък/
   Основен ресторант, хотел "Ривиера Бийч"

   

  4. ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК:

  Български език. По време на Конференцията няма осигурен симултанен превод.

   

  5. ТЕМИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

  • Вагинално раждане. Индукция на раждането;
  • Плацента превия (сезон III). Хирургично поведение;
  • Кортикостероидна профилактика.
    

  6. УЧАСТИЕ В НАУЧНАТА ПРОГРАМА:

  При желание за участие в Научната програма с пленарна лекция/презентация/постер, моля да изпратите заглавието на следния   
  e-mail: ag.kongres@gmail.com
  Краен срок за изпращане на заглавията на пленарна лекция/презентация/постер - 25 април 2024 г.

  Видове участие:

  • с пленарна лекция: 20 мин.;
  • с презентация: 10 мин.;
  • дискусия: 2 мин., включена в презентационното време на всяка пленарна лекция или презентация;
  • с постер: размери 60 х 90 см. /портретен формат/.

   

  7. АКРЕДИТАЦИЯ:

  Всеки участник в мероприятието, членуващ в БЛС или БАПЗГ, ще получи, при желание от негова страна, електронен сертификат за участие с начислени фиксирани кредитни точки от БЛС или БАПЗГ.
  Кредитните точки се определят от БЛС/БАПЗГ в съответствие на научната програма на форума. 

   

  8. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ:

  Моля да вписвате Вашите данни за обратна връзка (телефони и/или e-mail), както и необходимите данни (фирмени или лични) за издаване на фактура.

  Всички участници е необходимо да заявят и съответно заплатят своето участие предварително на фирмата-организатор.

  Регистрацията на участниците на място ще бъде в хотел "Ривиера Бийч" и ще започне в 18:00 ч. на 13 юни 2024 г. на Регистрационното бюро на ВАСТЕЛС-България.
  Фирмата-организатор се ангажира с оказване на пълно съдействие на участниците по време на Конференцията:

  •     Регистрация на участниците;
  •     Предоставяне на материали на Конференцията;
  •     Предоставяне на информация за сертификатите за участие от БЛС/БАПЗГ;
  •     Обща информация и координация.

   

  9. ЗАПЛАЩАНЕ И АНУЛАЦИИ:

  Банкова сметка за плащане на такса регистрация, хотелско настаняване и членски внос за 2024 г. в лева:
  ВАСТЕЛС-България ЕООД
  ОББ
  Разплащателна сметка: IBAN: BG80UBBS81554037752800 , код: UBBSBGSF

  Всички заявени резервации са валидни 5 работни дни, през който период трябва да бъде осъществено реалното им заплащане. При неспазване на това условие, резервацията се анулира без предупреждение от страна на организатора.
  При заявка на анулации на хотелско настаняване и/или такса регистрация до 25 април 2024 г. включително, се възстановява пълната сума по плащането. При частични или пълни анулации от 26 април 2024 г. – суми не се възстановяват.
  При банков превод банковите такси са за сметка на наредителя на сумата.

   

  Заповядайте в хотел "Ривиера Бийч"!

  13 юни /четвъртък/

  14:00 – 20:00 Настаняване и регистрация участници

  19:00 – 19:45 Официално откриване – конферентна зала „Ривиера“, проф. Асен Николов, председател на БДАГ

  20:00 – 22:00 Вечеря – Основен ресторант „Ривиера“, хотел „Ривиера Бийч“

   

                                                                                                                            

                                                              

                                                                                                                                       

                                                              

                                                                                      

                                                                                                                                   

                                                              

                                                                                      

  14 юни /петък/

  Зала „Ривиера“

  09:00 – 10:50 Първа научна сесия – Индукция на раждането
  Председатели: проф. А. Николов, проф. Б. Пехливанов
  1.Индукция на раждането – основни принципи - А. Николов 20‘
  2.Методи за индукция на раждането – ефикасност и безопасност – Б. Пехливанов 20‘
  3.Индукция на раждането – защо, кога и как –  Р. Велев 10‘
  4.Съдови заболявания на ретината и бременност – И. Петкова 20‘
  5.Макрозомия: Възможности за превенция – А. Николов 10‘
  6.Индукция на аборт във второто тримесечие на бременността чрез цервико-вагинално приложение на Misoprostol – А. Петкова, А. Димитров, К. Жекова 10‘
  7.АНГУСТА дава увереност при индукция на раждане – Р. Велев 20‘

  10:50 – 11:20 Кафе пауза
          
  11:20 – 13:00 Втора научна сесия – Индукция на раждането – неонатален изход
  Председатели: проф. А. Николов,  д-р В. Стратиева
  1.Индукция на раждане при фетуси с растежна ретардация –  В. Стратиева 20‘
  2.Неонатален изход при индукция на раждането –  С. Хитрова 20‘
  3.Транспозиция на големите артерии – предизвикателство на няколко специалности – Ц. Луканов 20‘
  4.Иновативни решения в суплементацията с перорално желязо – А. Николов 30‘
  5.Споделяне на клиничен опит в суплементацията със сукрозомно желязо – Е. Ковачев 10‘

  13:00 – 14:00 Обяд в ресторант „Ривиера“

  14:00 – 16:00 Трета научна сесия – Кортикостериодна профилактика.  Вродени аномалии на плода
  Председатели: проф. Е. Ковачев, проф. Б. Слънчева, д-р И. Ибрям
  1.Пренатално и постнатално приложение на кортикостероиди – отражението върху плода и новороденото – Б. Слънчева 20‘
  2.Антенатално приложение на кортикостероиди за белодробна зрялост на плода –  И. Ибрям 20‘
  3.Критични състояния на плода – реанимация след раждането. Мултидисциплинарен подход за подобряване на прогнозата –  
  Л. Вакрилова 20‘
  4.Антенатална КС профилактика – краткосрочни и дългосрочни ефекти – Х. Гюровска-Маркова, З. Панделиева, Е. Ковачев, Й. Танчева 10‘
  5.Доказан терапевтичен подход за по-бързо възстановяване след раждане – Теразал спрей – проф. А. Николов 10‘
  6.Средни целозомии – предизвикателства и решения – проф. Шивачев 20'
  7.Енцефалоцеле – диагностично-клинични аспекти – Ж. Жеков, С. Радева, 
  Е. Ковачев 10‘
  8.Клиничен случай на танатофорна дисплазия – Н. Колев, А. Тодорова, 
  Е. Ковачев 10‘

  16:00 – 16:30 Кафе пауза  
            
  16:30 – 18:30 Четвърта научна сесия – Преждевременно раждане
  Председатели: проф. В. Димитрова, доц. П. Чавеева
  1.Преждевременно раждане – актуални препоръки от 2023 год. на WAPM (World Association of Perinatal Medicine) и PMF (Perinatal Medicine Foundation) – В. Димитрова 20‘
  2.Висок риск за преждевременно раждане и кортикостероидна профилактика –  М. Янкова 20‘
  3.Двуплодна бременност – кортикостероидна профилактика, колко пъти и кога? – П. Чавеева 20‘
  4.Защита на бременните и новородените от грип и коклюш чрез ваксинация – А. Николов 20‘
  5.Лупус и бременност – И. Шикова, С. Монов, Р. Шумналиева 10‘
  6.PCOS и чревна микробиота –  Г. Коларов 20‘
  7.Цервикален песар при истмикоцервикална недостатъчност - клиничен опит – M. Атанасова, Г. Велева, Д. Петкова, С. Нашар 10’
  8.Серклажен песар и антибиотично лечение при цервикална инсуфициенция – клиничен случай – С. Анжел, Н. Хаясетдинова, Е. Георгиева, Е. Ковачев 10‘

  20:00 – 23:00 Официална вечеря – ресторант „Ривиера“    

   

  Зала „Конферентна“

  09:00 – 10:50 Първа научна сесия – акушерки
  Модератор: Н. Андреева
  1.Акушерската практика през погледа на ЕМА и ICM – Б. Костова 20'
  2.Показатели за качеството на медицинската услуга РАЖДАНЕ – Св. Радева 20'
  3.Перинаталното насилие – роля на акушерката при идентифициране на риска – Г. Добрикова 10'
  4.Хипотермия при недоносените бебета – Д. Негалова 10'
  5.Палиативни грижи на случай с окципитално енцефалоцеле – Ф. Кючюн 10'
  6.Клиничен случай на новородено с Osteogenesis imperfecta – Ст. Копанкова 10'
  7.35 години Банка за майчина кърма – мисия, възможности, перспективи – П. Герина 10'
  8.Решението в борбата с HPV – Н. Андреева 10'
  9.Поведенчески фактори, свързани с риск от поява на рак на млечната жлеза – информираност и превенция – И. Соколова, Д. Хаджиделева, А. Димитрова 10'

  10:50 – 11:30 Кафе пауза

  11:30 – 13:00 Втора научна сесия – акушерки
  Модератор: Ш. Бошнакова
  1.Секциото – съвременни проблеми – Б. Пехливанов 20'
  2.Хирургично лечение при плацента превия спектрум. Инструментална техника – Ж. Лазарова 10'
  3.Особености на анестезията и интензивното лечение при пациенти с PAS – Г. Пенев, П. Филипова 10'
  4.Вагинално раждане след Sectio Caesarea – А. Велкова, Ш. Бошнакова, Л. Божилова 10'
  5.Индукция на бременна с диабет. Клиничен случай – Ш. Бошнакова, А. Велкова, Л. Божилова 10'
  6.Бигемини – вагинално раждане. Клиничен случай – Н. Маркова, И. Дамева, А. Велкова 10'
  7.Ползи от пренаталния пилатес за здравето и благосъстоянието на бременните жени – Т. Веселинова, С. Терзиева, А. Димитрова 10'
  8.Ефективен и безопасен подход за по-бързо възстановяване след раждане – Теразал спрей – П. Филипова 10'

  13:00 – 14:00 Обяд в ресторант „Ривиера“    


  20:00 – 23:00 Официална вечеря – ресторант „Ривиера“                                            

  15 юни /събота/

  Зала „Ривиера“

  09:00 – 11:00 Пета научна сесия – Placenta Praevia и PAS - първа част
  Модератори: проф. А. Николов, проф. Я. Корновски, д-р Св. Славов
  1.Отлепване на плацентата – класификации, диагноза и поведение  –  
  Е. Пирнарева 20‘
  2.Методи и опции в овладяването на перипарталните кръвоизливи. Предложение за препоръка на Българското дружество по Акушерство и гинекология за поведение при Placenta praevia и PAS – Я. Корновски 20‘
  3.Ултразвукова диагноза или „мост“ между диагноза, лечение и следоперативно проследяване при случаите с PAS. Клинични случаи – 
  Ж. Панайотова 20‘
  4.Патологично прикрепване на плацентата – плацента превия и перкрета – нашият опит - Л. Христов, Г. Стаменов, И. Христова, Н. Дончев 10‘
  5.Отлепване на плацентата - резултати от клинично проучване в СБАЛАГ „Майчин дом“ - София –  Е. Пирнарева, Е. Коконова, Е. Гаджева 10'
  6.Placenta praevia totalis – case report: валидация на алгоритъма на поведение при тази патология – С. Георгиева, Е. Георгиева, Я. Корновски, С. Костов, Й. Иванова, С. Славчев 10‘
  7.PAS и абдоминална тампонада – безценен артефакт при отваряне на кутията на Пандора – С. Костов, Я. Корновски, С. Славчев, Й. Иванова 10‘
  8.Индикации и честота на перипартална хистеректомия на територията на СБАЛАГ – Варна – ретроспективно проучване – Н. Табакова, Ж. Жеков, 
  С. Кисьов, Е. Ковачев 10‘
  9.HPV и бременност – В. Иванова 10‘

  11:00 – 11:30 Кафе пауза            

  11:30 – 13:00 Шеста научна сесия - Placenta Praevia и PAS - втора част
  Модератори: проф. П. Марков, д-р Св. Славов
  1.Плацента превия. Ендшпил – П. Марков 20‘
  2.Урологични усложнения при PAS – Св. Славов 10'
  3.Усложнени Цезарови сечения – плацента акрета спектрум. Европейски протокол. – К. Нейкова 10‘
  4.Усложнени клинични случаи с плацента превия – С. Любомирова, 
  Д. Петкова, Дж. Хисар, Н. Йорданова, П. Марков 10‘
  5.Методи за оклузия на магистрални съдове при случаи с плацента превия – Д. Петкова, С. Любомирова, Н. Йорданова, Дж. Хисар, П. Марков 10‘
  6.Паралелни компресивни сутури на Hwu при пациентки с плацента превия – Н. Йорданова, Дж. Хисар, С. Любомирова, Д. Петкова, 
  П. Марков 10‘
  7.Приложение на автохемотрансфузия при случаи с плацента превия – 
  Дж. Хисар, Н. Йорданова, Д. Петкова, С. Любомирова, П. Марков 10‘
  8.Случай на Placenta Praevia в комбинация с PAS – А. Петкова, А. Димитров, К. Жекова 10‘

  13:00 – 14:00 Обяд в ресторант „Ривиера“

  14:00 – 16:00 Седма научна сесия – Усложнения на бременността
  Модератори: д-р М. Михова, д-р К. Чачева
  1.Има ли все още смисъл измерването на нухална транслуценция в първи триместър в епохата на неинвазивното пренатално тестуване? – 
  М. Михова 20‘
  2.НИПТ – предимства и недостатъци – К. Чачева 20‘
  3.Номограми за измерване ширината на Cavum Septi Pellucidi – 
  И. Маркова, Б. Терзийски, П. Марков 10‘
  4.Нови тенденции в оралната хормонална контрацепция – Г. Коларов 10‘
  5.Послеродов сепсис и септичен шок, причинени от GAS – Н. Дончев, 
  Л. Христов, Г. Стаменов 10‘
  6.Хронични възпалителни чревни заболявания и бременност - З. Нунев    10‘
  7.Варицела и бременност – рискове и възможности за превенция - 
  Н. Мирчева, З. Димитрова, Е. Ковачев 10‘
  8.Уринарна инконтиненция по време на бременност и в пуерпериума. Значимост на проблема – Т. Карачорова, С. Младенов, Н. Петракиева, А. Чернев, И. Костов 10‘
  9.Серумни нива на копептин при прееклампсия и тяхната връзка с майчините ехокардиографски и доплерови ултразвукови параметри - 
  Н. Поповски, А. Николов 10‘
  10.Ефективността на ацетилсалициловата киселина при превенция на прееклампсия при високорискова бременност – Б. Стоилов 10‘

  16:00 – 16:30 Кафе пауза       

  16:30 – 18:30 Осма научна сесия – Цезарово сечение
  Модератори: д-р Р. Велев, д-р М. Янкова
  1.Можем ли да направим Цезаровото сечение по-безопасно – Р. Велев 20‘
  2.Влияние на методите на обезболяване на раждане върху родовата дейност, плода и новороденото – В. Шулмева, Ц. Карабелова-Дагачар 20‘
  3.Нагласите на първораждащи бременни спрямо избора на метод на родоразрешение – анонимно анкетно проучване – М. Маринова, 
  Н. Табакова, Е. Ковачев 10‘
  4.Цезарово сечение и миомектомия - нашият опит - Г. Златков, Г. Манова, Р. Лечова, Т. Карачорова 10‘
  5.Приложение на Etamsylate в Акушеро-гинекологичната практика – 
  Е. Ковачев 20'
  6.Случай на торзия на киста на аксесорна маточна тръба открита по време на Цезарово сечение – Б. Георгиев, Е. Георгиева, Е. Ковачев 10‘
  7.Усложнения от цикатрикса на цезарово сечение (cesarean scar disorders) – isthmocele – М. Радославова, Я. Корновски, С. Костов, Й. Иванова, 
  С. Славчев 10‘
  8.Приложение на рекомбинантен фактор VIIa при три случая на перипартална кръвозагуба – Р. Мандажиева 10‘
  9.Нарушения в трофобластната инвазия при жени с късни спонтанни аборти - Цв. Къчовски, Д. Иванов, Е. Ковачев 10‘

  18:30 - 18:40   Закриване на Конференцията – проф. А. Николов

  20:00 – 22:00 Вечеря в ресторант „Ривиера“

  16 юни /неделя/

  09:00 – 12:00 Освобождаване на стаите и отпътуване

  Уважаеми Дами и Господа,

  Бих искала да Ви информирам, че регистрацията за участие в XLI Национална акушерска конференция и XVIII Национална конференция на акушерките, хотел "Ривиера Бийч", в.к. Ривиера, е затворена. При желание за участие, може да се регистрирате на място в хотел "Ривиера Бийч", к.к. Златни пясъци.

  Уважаеми Дами и Господа,

  При интерес за участие със спонсорски пакет в XLI НАЦИОНАЛНА АКУШЕРСКА КОНФЕРЕНЦИЯ И XVIII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АКУШЕРКИТЕ, 13-16 юни 2024 г. е необходимо да заявите писмено желанието си на мейла на ВАСТЕЛС – България ЕООД – events@wasteels.bg, след което ще Ви бъде предоставена цялостна информация и указания за всички детайли и условия, касаещи участието на Вашата фирма и на фирмените представители за периода на Конференцията.

  ИЗЛОЖБЕНИ ПЛОЩИ

  Фоайе хотел "Ривиера Бийч"

   

  ХОТЕЛ "РИВИЕРА БИЙЧ", ВАКАНЦИОНЕН КЛУБ "РИВИЕРА", К.К. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ