• Български
  • English

Услуги

20 години
ВАСТЕЛС-България

20 години борба за утвърждаване на фиксирано високо качество и стриктни правила
при обслужване на нашите клиенти!
20 години борба за утвърждаване на лоялност и толерантност в отношенията с
нашите партньори и доставчици!