• Български
  • English

Билети за международен железопътен транспорт

Влак (винетка)Информационно табло (винетка)Лога (колаж)

ВАСТЕЛС е официален представител на DB (Deutsche Bahn). ВАСТЕЛС предоставя информация и издава международни билети за пътуване с влак на територията на Европа. По всяка конкретна заявка се предоставя оферта за ценови варианти на редовна тарифа или специални тарифи и карти за индивидуално, и групово пътуване.

Пътуване с влак (колаж) Колаж Влак (винетка)

Вие сте тук

IATA (лого) UIC (лого) DB (лого) АБТТА (лого)