Премини към основното съдържание

Съдействие за издаване на визи при корпоративни пътувания

При корпоративни пътувания служителите на ВАСТЕЛС ще Ви предложат пълна информация за визовите изисквания на отделните държави, ще Ви съдействат при попълване и подаване на необходимите документи, ще Ви представляват (пред посолствата, които разрешават) при получаване на паспорта с положената виза.

  • В офиса на ВАСТЕЛС се приемат заявки за оформяне на туристически, бизнес, транзитни, частни, работни и други визи, за еднократни и многократни посещения в САЩ, Австралия, Русия, Казахстан, Виетнам, Китай, Индия, ЮАР, Саудитска Арабия и др.
  • Стойността на услугата за издаване на виза зависи от конкретния случай (държавата, за която се кандидатства за издаване на виза, стойността на задължителната консулска такса за обработка на визата, типът и категорията на визата (еднократна или многократна,  срокът за издаването ѝ).
  • Колаж с визиКандидатите предоставят изисканите документи в пълен комплект и носят отговорност за тяхната автентичност, валидност и достоверност на информацията посочена в тях. При пътуване с малолетни и непълнолетни лица е възможно да бъдат изискани допълнителни документи, които се определят според индивидуалния случай.
  • ВАСТЕЛС не носи отговорност за отказ за издаване на виза от страна на съответното посолство, както и за санкции в следствие просрочване максимално допустимия период на престой, в която и да било от визовите дестинации.
  • Суми, заплатени за подготовка и издаване на визи, не се възстановяват в случай на отказ за издаване на виза или анулиране на цялото пътуване.